קריאת
שירות
טל-אל קהילה בטבע
ריכוז הודעות
מזכירות טל-אל (05/03/2015 20:10)
מזכירות טל-אל (05/03/2015 09:36)
מזכירות טל-אל (03/03/2015 14:03)
מזכירות טל-אל (01/03/2015 08:44)
מזכירות טל-אל (24/02/2015 15:27)
מזכירות טל-אל (24/02/2015 10:21)
ועדת מבוגרים (23/02/2015 21:29)
מזכירות טל-אל (23/02/2015 10:20)
איכות סביבה (23/02/2015 09:45)
איכות סביבה (19/02/2015 13:27)
מזכירות טל-אל (19/02/2015 11:45)
מזכירות טל-אל (19/02/2015 10:18)
מזכירות טל-אל (10/02/2015 16:25)
מזכירות טל-אל (10/02/2015 15:33)
נוער (08/02/2015 09:19)
ד.נ אשרת 25167
טל: 04-9961545, פקס: 04-9961544, דוא"ל: talel04@gmail.com