קריאת
שירות
טל-אל קהילה בטבע
ריכוז הודעות
מזכירות טל-אל (21/12/2014 14:55)
מזכירות טל-אל (18/12/2014 13:31)
מזכירות טל-אל (18/12/2014 12:19)
מזכירות טל-אל (17/12/2014 09:11)
מזכירות טל-אל (16/12/2014 16:05)
איכות סביבה (16/12/2014 14:16)
מזכירות טל-אל (16/12/2014 08:35)
מזכירות טל-אל (15/12/2014 09:25)
מזכירות טל-אל (14/12/2014 14:52)
מזכירות טל-אל (14/12/2014 12:49)
מזכירות טל-אל (14/12/2014 11:22)
מזכירות טל-אל (14/12/2014 10:28)
נוער (10/12/2014 14:15)
מזכירות טל-אל (03/12/2014 11:54)
מזכירות טל-אל (03/12/2014 10:53)
בטחון (01/12/2014 13:00)
מזכירות טל-אל (27/11/2014 12:01)
בטחון (24/11/2014 09:05)
משפחת הררי - אביב, עדנה והילדים אופק (8) בועז (היום 5.5) גליה (3) ודנית (שנה). הגענו לטל אל באוגוסט 2008. מתג...
ד.נ אשרת 25167
טל: 04-9961545, פקס: 04-9961544, דוא"ל: talel04@gmail.com