קריאת
שירות
טל-אל קהילה בטבע
ריכוז הודעות
מזכירות טל-אל (30/11/2015 10:29)
מזכירות טל-אל (29/11/2015 13:08)
סדנת עיצוב בתלת מימד
חוגים (29/11/2015 12:33)
קורס תכנות לילדים
חוגים (29/11/2015 09:46)
מזכירות טל-אל (26/11/2015 11:49)
גשם של הופעות חנוכה
מזכירות טל-אל (26/11/2015 10:57)
חוגים (25/11/2015 09:54)
מזכירות טל-אל (24/11/2015 11:00)
ספרייה (24/11/2015 10:46)
מזכירות טל-אל (23/11/2015 08:42)
מזכירות טל-אל (23/11/2015 08:34)
ועד הנהלה (22/11/2015 13:26)
מזכירות טל-אל (22/11/2015 09:42)
קורס לועדי הנהלה
מזכירות טל-אל (18/11/2015 09:21)
הופעה של סי הימן ומאור ויזל
מזכירות טל-אל (17/11/2015 16:47)
איכות סביבה (17/11/2015 15:18)
דמותם הפיזית של ישובי משגב מפגש 3
מזכירות טל-אל (17/11/2015 10:23)
מזכירות טל-אל (11/11/2015 12:33)
אורח חיים בריא
חוגים (10/11/2015 14:35)
מימון, תזרים מזומנים מודל עסקי עיצוב והגדרת אסטרטגיה ניהול וארגון עסקי תמחיר...
משפחת עוז - האב יצחק, האם יפעת והילדים: יועד, עידו ויעל...
ד.נ אשרת 25167
טל: 04-9961545, פקס: 04-9961544, דוא"ל: talel04@gmail.com