קריאת
שירות
טל-אל קהילה בטבע
ריכוז הודעות
מזכירות טל-אל (05/05/2015 09:56)
מזכירות טל-אל (04/05/2015 08:32)
מזכירות טל-אל (03/05/2015 12:28)
מזכירות טל-אל (28/04/2015 11:41)
מזכירות טל-אל (15/04/2015 10:55)
מזכירות טל-אל (14/04/2015 18:48)
מזכירות טל-אל (12/04/2015 11:20)
בית קרקע להשכרה בטל אל בשכונת ותיקים. החל מה- 1.8.15...
משפחת עוז - האב יצחק, האם יפעת והילדים: יועד, עידו ויעל...
ד.נ אשרת 25167
טל: 04-9961545, פקס: 04-9961544, דוא"ל: talel04@gmail.com