קריאת
שירות
טל-אל קהילה בטבע
ושמחת בחגיך - הקפות שניות תשע"ו 2015
ריכוז הודעות
להקת מחול לגילאים 30-40 במשגב
מזכירות טל-אל (08/10/2015 11:32)
מרוץ משגב ה33
מזכירות טל-אל (08/10/2015 11:10)
ועד הנהלה (08/10/2015 10:01)
בוטיק תלבישי
חוגים (07/10/2015 13:36)
ועדת תרבות (06/10/2015 23:04)
חוגים (06/10/2015 12:38)
חוגים (06/10/2015 12:38)
מחול
חוגים (06/10/2015 12:38)
חוגים (06/10/2015 12:37)
חוגים (06/10/2015 12:37)
חוגים (06/10/2015 12:37)
חוגים (06/10/2015 12:37)
זומבה
חוגים (06/10/2015 12:37)
חוגים (06/10/2015 12:37)
מאמן כושר אישי
חוגים (06/10/2015 12:37)
חוגים (06/10/2015 12:37)
רובטיקה
חוגים (06/10/2015 12:37)
חוגים (06/10/2015 12:36)
חוגים (06/10/2015 12:36)
ד.נ אשרת 25167
טל: 04-9961545, פקס: 04-9961544, דוא"ל: talel04@gmail.com