טל-אל קהילה בטבעדף הסברה לתושבים

רשות הטבע והגנים | עדכון אחרון:  31/08/2021 08:35

אנו נמצאים בשלהי הקיץ ורוב מקורות המים והאנרגיה של חיות הבר מצומצמים מאוד.

הדבר גורם לעלייה בכניסות לישובים ובמטרדים לתושבים ולנזק בתשתיות. אנו מפעילים את כל המאמצים העומדים לרשותנו למיגור וטיפול בבעיות. כמובן ששיתוף הפעולה שלכם הוא חשוב וכולי תקווה שנמשיך כך.

מצורפים 3 דפי הסברה רלוונטיים למניעה והתמודדות עם חיות הבר.

מסמכים מצורפים להודעה זו: