טל-אל קהילה בטבעשישי שמח במשגב החל מספטמבר

מועצה אזורית משגב | עדכון אחרון:  31/07/2022 12:28
הזמנה להשתתפות ביריד במשגב בפארק אוסטרליה