טל-אל קהילה בטבעסקר בית ספר משלב

מועצה אזורית משגב | עדכון אחרון:  21/11/2022 09:15

שלום רב,

חינוך משלב הוא חינוך המאפשר לילדים וילדות ממשפחות דתיות, מסורתיות וחילוניות להתחנך ולגדול יחד.

במסגרת שאלון זה,  נבקשכם להשיב על שאלות הנוגעות לחינוך משלב שתומך ומחזק שילוב של תפיסות העולם השונות ואת יכולת הקבלה והחיבור לשונה.
זהו סקר ראשון אותו אנו מקיימים בנושא במטרה לבחון ולהבין את כיווני החשיבה של  כלל המשפחות בקהילת משגב.

בסיום הסקר, ננתח את התשובות, נעבד את הנתונים ונלמד את הצורך בהקמת בי"ס משלב.

 

 נבקש להשיב על הסקר לכל המאוחר עד 30.11.22

 

התייחסותך הרצינית  חשובה לנו מאוד.

 

קישור כניסה לסקר חינוך משלב במשגב

 

 

בברכה,
נועה, מנהלת אגף החינוך.