טל-אל קהילה בטבעהקמת סוכה סוכות תש"ע

30/09/2009 21:04