קריאת
שירות
טל-אל קהילה בטבע
סקר פתיחת מתחם הגקוזי והסאונה כל חודשי השנה

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ד.נ אשרת 25167
טל: 04-9961545, פקס: 04-9961544, דוא"ל: [email protected]