טל-אל קהילה בטבעסיור סליחות בצפת תשע"ב

26/09/2011 18:55