טל-אל קהילה בטבע

בעלי חיים

| עדכון אחרון:  02/02/2009 19:51

הנושא מתחלק לחיות בית וחיות בר. הטיפול בנושא חיות הבית כגון כלבים משוטטים, חיסונים וכו', נעשה בשיתוף מועצת משגב לפי חוקי העזר.

נושא חיות הבר מדווח למועצה שמערבת גורמים רלוונטיים להמשך הטיפול.