טל-אל קהילה בטבע

חסכון במים

| עדכון אחרון:  02/02/2009 19:52

נוכח מצב החירום במשק המים, יתבצע מהלך קיצוץ השקיה ציבורית למינימום הנדרש ותערך פעילות הסברה לחסכון בהשקיית גינות פרטיות.