טל-אל קהילה בטבע

מיחזור

| עדכון אחרון:  02/02/2009 19:54

מרכז המיחזור יעבור שדרוג לשיפור נוחיות השלכת פסולת מופרדת. בנוסף תערך פעילות הסברה לעידוד הפרדת הפסולת בבתים.