טל-אל קהילה בטבע

נקיון הסביבה

| עדכון אחרון:  02/02/2009 19:55
ימי נקיון יזומים יערכו פעמיים בשנה, לפני חג הפסח וביום הנקיון הבינלאומי בדצמבר.