טל-אל קהילה בטבעהודעה מטעם אגף קיימות משגב - הכנסת בקבוקי שתייה גדולים לחוק הפקדון- מצ"ב קובץ

איכות סביבה | עדכון אחרון:  11/11/2021 09:34

מסמכים מצורפים להודעה זו: