טל-אל קהילה בטבעקול קורא- מועצה אזורית משגב

איכות סביבה (04/02/2020 09:01)

רוצים לשנות משהו בסביבה?  להשפיע? זאת ההזדמנות שלכם!

 

מצ"ב התוכנית משותפת של המועצה האזורית והמשרד להגנת הסביבה

מסמכים מצורפים להודעה זו: