טל-אל קהילה בטבעאלבומי תמונות - ספרייה

ספרייה
ספרים חדשים אפריל 2021(6 תמונות)אלבום ספר האנגלית שבספרייה(16 תמונות)ממבחר ספרי כיתות ג'-ו' כולל סדרות לנוער(38 תמונות)ממבחר ספרי הנוער שיש בספרייה(25 תמונות)תמונות מספריית טל-אל החדשה(5 תמונות)