טל-אל קהילה בטבע

לוח זמני הסעות תש"ט

(31/08/2009 15:54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקיף משגב

יסודי משגב

הר שכניה

הר גילון

גליל

הרדוף

יסודי מורשת

אבטליון

7:05

 

7:45

 

 

 

 

אשבל

 

 

 

 

 

 

 

אשחר

7:20

7:40

 

 

 

 

7:45

גילון

7:00

 

 

8:05

 

 

 

הררית

7:00

 

7:40

 

 

 

 

חלוץ

7:00

 

 

7:25

7:25

 

 

חרשים

7:00

 

 

7:30

7:15

 

7:30

טלאל

7:00

 

 

7:35

 

 

7:35

יובלים

7:25

7:45

 

 

7:45

7;00

 

יודפת

7:15

 

 

 

 

7:30

 

יעד

7:30

7:50

 

 

 

7:15

 

כמון

7:00

 

 

7:20

7:15

6:40

 

כרמיאל

7:00

 

 

 

 

 

 

לבון

7:10

 

 

7:35

 

 

 

לוטם

7:00

7:45

 

 

 

6:45

 

מ. אביב

7:00

 

7:35

 

7:20

 

 

מ. צביה

7:05

7:50

 

 

 

6:55

 

מורן

7:00

 

 

7:30

 

 

 

מורשת

 

 

 

 

 

 

 

מכמנים

7:00

 

 

7:35

7:25

 

 

מנוף

7:00

 

8:05

 

7:30

7:50

 

משגב

 

 

 

 

 

7:25

7:55

עצמון

7:25

7:50

 

 

 

7:20

 

פלך

7:00

 

 

7:20

 

 

 

צורית

7:00

 

 

8:00

 

 

 

קורנית

7:00

 

 

 

 

7:45

 

רקפת

 

7:45

 

 

7:40

 

 

שורשים

7;20

7:40

 

 

7:40

 

7;50

שכניה

7:30

 

 

 

 

7:45

 

תובל

7:00

 

 

7:20

7:10