טל-אל קהילה בטבעקהילת נשים רצות מכרמיאל והסביבה

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  12/10/2021 13:34

https://www.facebook.com/events/586943812503350/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D