טל-אל קהילה בטבעחיובי מיסים וכו'' חודשים אוקטובר נובמבר 2021

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  30/12/2021 12:53

                                                                                             30.12.2021

 

תושבים יקרים  שלום רב,

 

א.ג.נ.,

 

                        הנדון:-חיובי מיסים  חודשים אוקטובר נובמבר 2021

 

 

בעקבות מצבה הבריאות הקש של מנהלת החשבונות ופטירתה בחודש דצמבר -יהי זכרה ברוך נאלצנו לצערנו להפסיק את  גבית המיסים החל מחודש אוקטובר -דבר שגרם למחסור זמני בתזרים

המזומנים שלנו.

 

אנו בתהליך קליטת מנהל חשבונות חדש לישוב והשלמת הפערים הגדולים שנוצרו .

 

בחודש ינואר 2022 נבצע גביה עבור חודש אוקטובר ונובמבר.

בחודש פברואר 2022 נבצע גביה עבור חודש דצמבר וינואר

בחודש מרץ 2022 נבצע גביה עבור חודש פברואר ויתרת תשלומים (2 תשלומים) שנפרסו בגין חודש מאי.

 

תושבים המעוניינים להסדר תשלומים אחר -מבקשים לפנות למזכירות ישירות  לא יאוחר מ8/1

מסמכים מצורפים להודעה זו: