טל-אל קהילה בטבע



אישורי תושב 2022

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  05/01/2022 09:16

תושבהים שעומדים בקריטריונים להנפקת אישור תושב לשנת 2022 מתבקשים להיכנס לאתר "מועצה אזורית משגב" ולמלא בקשה לאישור תושב .

ההבקשה תגיע למערכת בישוב ולאחר בדיקה יונפק אישור תושב ויישלח לכתובת הדוא"ל בטופס הבקשה. נא למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה ולצרף ספח תעודת זהות ושובר ארנונה /קולחי משגב , שוכרים מתבקשים לצרף הסכם שכירות בתוקף.