טל-אל קהילה בטבעתזכורת - הזמנה לאסיפה כללית מס 2 ביום שני בתאריך 09/05- באמצעות זום- הערב

מזכירות הישוב | עדכון אחרון:  09/05/2022 08:35

 

                                                                                                            28.4.2022

לכבוד

חברי אגודת טל אל

א.ג.נ.,

             הנדון: הזמנה לאספה מכללית מס' 2

 

הינכם מוזמנים לאספה כללית שתתקיים ביום שני  9.5 באמצעות זום

 

האספה הכללית תפתח בשעה 19:30 ,בתנאי שיהיו נוכחים בה רוב חברי האגודה.

במידה שבשעה הנקובה לא יהיו נוכחים רוב חברי האגודה תידחה פתיחת האספה לשעה 20:30 ותתקיים בכל פורום , בתנאי שמספר חברי האגודה לא יהיה קטן משבעה חברים.

סדר היום:

1.בחירת יו"ר אספיה ומזכיר

2.בחירת ועדת קלפי

3.אישור סדר יום

4 הצגה ואישור מאבק טל אל נגד תוכנית ההרחבה של גו'ליס ופגיעה בערך נכסי התושבים.

 

להלן קישור ל"זום":

Uri Dvir is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: אסיפה כללית טל-אל
Time: May 9, 2022 07:30 PM Jerusalem

Join Zoom Meeting
https://idc-il.zoom.us/j/82087894512

Meeting ID: 820 8789 4512

 

                                                          בברכה

                                                       ועד הנהלה       

מסמכים מצורפים להודעה זו: