טל-אל קהילה בטבעעדכון תעריפי מים החל מ7/22

מזכירות | עדכון אחרון:  11/07/2022 09:29

להלן תעריפי המים החל מ7/22:

תעריף א' 3.92 ש"ח למ"ק

תעריף ב' 9.894 ש"ח למ"ק