טל-אל קהילה בטבעחיוב בגין התנגדות לתוכניות ג'וליס 300 ש"ח

מזכירות | עדכון אחרון:  13/07/2022 15:51

בכרטסת הנהלת החשבונות שנשלחה מופיע חיוב בסך 300 ש "ח עבור המאבק התנגדות בתוכניות גו'ליס