טל-אל קהילה בטבעהזמנה לאסיפה כללית מס 3- עדכון

מזכירות | עדכון אחרון: 26/03/2024 14:36

                                                    

לכבוד

 חברי אגודה טל אל

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: הזמנה לאספה מס' 3

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום רביעי בתאריך 27/03/24

 בשעה 20:30 במועדון החברים .

 

סדר היום :

1.בחירת יו"ר אסיפה ומזכיר

2.בחירת ועדת קלפי

3.אישור סדר יום

4. הכרזה על בחירות לוועדת ביקורת- החלפה של 2 חברי ועדה שפרשו

5. שיח תושבים פתוח עם חברי וועד ההנהלה החדש

 

                                         

               ברכה,

        ועד הנהלה -טל אל