טל-אל קהילה בטבעעדכון מס' 1- חיובי מיסים

מזכירות הישוב (23/03/2020 09:21)

תושבים יקרים שלום רב,

מצ"ב עדכון בעניין מיסים.

מסמכים מצורפים להודעה זו: