טל-אל קהילה בטבע 

תושבים יקרים,
בהיותנו ספק מים, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, אנו מבצעים בימים אלה סקר הנדסי תברואי למערכת אספקת המים שבאחריותנו.
הסקירה מתבצעת במערכת הציבורית אולם נדרשת גם בחינה של המערכת הפרטית.


 הסקר וביצוע הנהלים הנדרשים ע"י משרד הבריאות בהקדם האפשרי חשובים מאוד גם לאור המקרה האחרון שקרה במערכת המים בעצמון, אליה נכנסו חומרים רעילים מצרכן פרטי- דבר שגרם להפסקת המים בישוב ל- 3 ימים.


בשלב הראשון מחובתנו לבצע מיפוי של הגורמים בתשתית הפרטית העשויים להוות פוטנציאל סיכון גבוה למערכת המים הציבורית. 


נבקשכם לענות על הטופס המצ"ב  במהירות האפשרית ועד תאריך 31.7.23.
__________________________________________________________________________________

 

הסקר מוגש בסיומו למשרד הבריאות ועל כן חשוב לנו לעדכן אתכם בתקנות המרכזיות-

 

1.תקנות בריאות העם והוראות למתקני התברואה שבסימוכין קובעות כללים ברורים לשימושים המותרים במי השתייה במערכת הציבורית ובגבולות הנכס הפרטי.

 

2.נקבע כי אסור לחבר מערכת מי שתייה למערכת מים שאינה מי שתייה ללא הגנה מתאימה. דוגמאות למים שאינם לשתייה:  מי קולחין, מי שפכים, מי נופש (בריכות שחייה, בריכות זרמים, בריכות דגים, בריכות נוי, מפולנים ואחרים), השקיה ודישון של  גינות פרטיות ושטחים חקלאיים ועוד.

 

3. במידה ומתקיים שימוש במערכת מי השתייה לטובת המערכות הנ"ל (שכאמור מוגדרות כמים "שאינם באיכות מי שתייה"), נקבעו כללים ברורים כיצד יש לבצעו:

 

א. הסדרת "מרווח אוויר" בנוסף לאביזר מונע זרית מים חוזרת (מז"ח) בין הזנת מי שתייה למערכת שאינה מי שתייה 

 

ב. שימוש במי שתייה לצורך הזנת מתקני מי נופש, לצרכי השקיית גינון (עם דישון), הזנת מערכות כיבוי אש, יבוצע על ידי התקנת אביזר מונע זרימת מים חוזרת (מז"ח) באופן שיגן על המערכת הפנימית ועל המערכת הציבורית.

 

ג.חובת התקנת האביזר חלה על הצרכן

 

 ד. האביזר יותקן על ידי מתקין מוסמך וייבדק אחת לשנה.

 

4.בהיותנו ספק מים, חלה עלינו החובה לוודא כי מערכת האספקה שבאחריותנו, מוגנת מפני זרימת מים חוזרת וזאת בכפוף לתקנות והנחיות, ראו הסימוכין. משרד הבריאות קבע כללים וחוקים בהם הננו נדרשים לעמוד.

 

5.בהתאם לכך, הננו פונים ומבקשים את עזרתכם בביצוע מיפוי פנימי דחוף על מנת לוודא כי המערכת הציבורית מוגנת מפני זרימת מים חוזרת, (מניעת זרימת מים מגבולות הנכס שאינם באיכות מי שתייה, אל המערכת הציבורית).

 

6.נעדכן כי על פי התקנות, במידה והצרכן לא יתקין את האביזר, חלה חובה על ספק המים להתקין במקומו ולחייבו בעלויות.  דרישת החוק הינה לביצוע מיידי.

 

7.בשלב הראשון מחובתנו *לבצע מיפוי* של הגורמים העשויים להוות פוטנציאל סיכון גבוה למערכת המים. על מנת לסייע, בבקשה מלאו את הסקר המצורף.