טל-אל קהילה בטבעטופס הרשמה לפעוטונים בטל-אל לשנה"ל תשע"ו

 

 • גיל הרישום: ילדים שנולדו החל מיום 1.1.2013. 

 

 • אופן ואמצעי תשלום:
  • דמי רישום בהתאם להנחיות משרד התמ"ת: 133 ₪.
  • הורים המתגוררים בישוב יחתמו בעת ההרשמה על טופס אישור ביצוע תשלום חודשי באמצעות הוראת קבע.
  • הורים מהישוב שאינם מעוניינים לבצע את התשלום באמצעות הוראת קבע, וכן הורים שאינם חברים באגודה בישוב, יפקידו בעת ההרשמה 12 המחאות דחויות לכל השנה.
  • הורים שהינם תושבים בישוב יידרשו להפקיד המחאה עבור חודש אחד יחד עם טופס ההרשמה על מנת שההרשמה תיכנס לתוקפה; סכום זה יוחזר להורים ביום 27.8.15.
  • בעת ההרשמה ימלאו כל ההורים את כל הטפסים הדרושים עפ"י הוראות משרד התמ"ת.
  • ביטול ההרשמה לאחר ה - 15.06.2015 יגרור חיוב עבור החודש הראשון של שנת הלימודים.

 

 • מועד הכניסה לפעוטונים:
  • שנת הלימודים תפתח נכון לעכשיו בתאריך 1.9.15.
  • הורים שיבקשו להכניס את ילדם במהלך השנה יעשו כן בתיאום מראש עם מנהלת הפעוטונים, ויציינו את מועד הכניסה המבוקש בטופס ההרשמה על מנת שניתן יהיה להיערך בהתאם.
  • קליטת ילדים במהלך השנה תתבצע בהתאם לתקני מס' ילדים-צוות.
  • יעשה כל מאמץ להכניס כל תינוק/פעוט מהישוב לפעוטונים, אולם אין התחייבות לשמירת מקום.
  • הפעוטונים יפתחו את שעריהם לרישום ילדים מחוץ ליישוב החל מיום 1.4.2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

המחירים נכון לשנת הלימודים הנוכחית תשע"ה הינם:

 

יום מלא 07:00- 16:00

 

תינוקיה תות ופעוטון תמר - תינוק/פעוט (גילאי 3 חודשים עד שנתיים):  2,700 ₪

גנון שקד - פעוט בוגר (גילאי שנתיים עד שלוש): 2,400 ₪ 

 

יום קצר 07:00 - 12:45  

תינוקיה תות ופעוטון תמר  - תינוק/פעוט (גילאי 3 חודשים עד שנתיים):  2300 ₪

גנון שקד - פעוט בוגר (גילאי שנתיים עד שלש): 2000 ₪ 

 

המחיר הסופי לשנת הלימודים תשע"ו  ייקבע בסיום ההרשמה בהתאם למספר הילדים שירשמו ותקציב הפעוטונים . הנהלת הישוב שומרת את הזכות לקבוע ולבצע שינויים במחירים.

פרטי הילד:

//

פרטי ההורים:

הערות:

הצהרת בריאות הילד:

הננו מודעים לכך כי מעון היום, להלן "המעון", שבהנהלתכם – אליו עומד הילד להתקבל – בנוי לטיפול בילדים בריאים, ללא צורך בטיפול ותזונה מיוחדים. ידוע לנו כי בצוות המעון – בהתאם לתקנות של משרד העבודה והרווחה – לא כלולים רופאים, אחיות או בעלי מקצוע פרה – רפואיים. הננו מצהירים כי בריאותו של הילד- תקינה ואין לו מגבלה רפואית. אני מתחייב/ת להודיע למנהל/ת המעון על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.

במידה ויש לילד/ה מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת במעון ומטעמו ו/או יש לבני/בתי רגישות יתר כגון אסטמה, אלרגיה לסוגי מזון וכד'. עליכם להגיע למנהל/ת המעון לשם סיום הרישום.

מסמכים נלווים לבקשה:

[צרף/י קבצים]