טל-אל קהילה בטבע

אודות המליאה

| עדכון אחרון:  28/02/2019 13:43

מליאת המועצה היא ועדה המאויישת ע"י ראש המועצה ו- 35 נציגים מהישובים (ביניהם סגן ראש המועצה). מדובר ב- 29 נציגים מהיישובים היהודיים ו- 6 נציגים מהיישובים הבדואים המוכרים.

הבחירה של כל נציג נעשית בבחירות פנימיות בישוב, נציג אחד לישוב ללא קשר לגודל הישוב.

הנציג הנבחר מטל-אל הוא דודו מנור.

תפקיד הועדה הוא קביעת מדיניות המועצה ואישור תקציב.

שיטת העבודה היא ישיבה אחת ל-5 שבועות בממוצע, על הנושאים המפורטים בהזמנה לישיבה וכן השתתפות בועדות אד-הוק.

על חבר המליאה לעדכן באופן שוטף את הועד המקומי ביישובו.

נציג ישובנו נבחר גם לשמש יו"ר וועדת כספים ומכרזים במשגב.